Cena in financiranje

Finančna prednost kombinacije EKOLOŠKE + SKUPNOSTNE gradnje

Ekološka gradnja = subvencije iz okoljskih skladov EU

Ekološka gradnja objektov omogoča pridobitev nepovratnih sredstev iz skladov EU za spodbujanje trajnostnega razvoja, ki jih v Sloveniji upravlja in razdeljuje EKO SKLAD https://www.ekosklad.si/ ter razpisom SPIRIT, Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investici in tehnologije. https://www.spiritslovenia.si/. Prstan življenja – The ring of life smo načrtovali tako, da izpolnjuje najstrožje zaheve za ekološko gradnjo.

Sledimo aktualnim razpisom Ministrstva za okolje in prostor.

Skupnostna gradnja = brez gradbenih mogotcev

Najpomembnejša razlika med nakupom nepremičnine na nepremičninskem trgu in skupnostno gradnjo je, da ne obstaja tretja oseba, ki nepremičnino gradi z namenom prodaje na trgu in z dobičkom zase.

The ring of life – Prstan življenja:

2 varianti gradnje / 2 varianti cene

1. Investitor je družba solastnikov

Bodoči lastnik hiše, ki je del skupnostnega objekta, hiše ne zgradi sam, temveč v skupnosti z drugimi. Investitor gradnje je družba, v katero vstopi kot solastnik s svojim deležem. O upravljanju družbe določa skupnost solastnikov. Vsi pravni akti za upravljanje družbe so pripravljeni.

Pravna oblika družbe je lahko d.o.o., zadruga … Po vsebini delovanja ima značaj zadruge.

V Sloveniji je trenutno najaktivnejše združenje za spodbujanje skupnostne gradnje Stanovanjska zadruga Zadrugator. Na spletni strani najdete številne odgovore na vprašanja v zvezi skupnostno gradnjo. http://zadrugator.org/

Na svoji spletni strani so zapisali: “Zadružništvo je oblika demokratičnega in skupnostnega upravljanja s stanovanji, ki gradi na moči združevanja dela in virov ter sledi načelom pravičnosti, participacije, solidarnosti in ekologije. Promovira obliko bivanja, za katero verjamemo, da mora v prihodnje postati ključen model stanovanjske preskrbe. ”

Skupnost “Prstan življenja” se bo pravno ustanovila kot pravna oseba javnega prava. Cena z vključenim ddv:

Cena: 196.000,00 €

za:

108,5 m2 neto stanovanjske površine

+ 512 m2 skupnostnih prostorov

+ 500 m2 vrtnih površin

+ delež servisnih površin

2. Investitor je občinska javna družba

Sodelavci ekipe The ring of life – Prstan življenja si prizadevamo zato, da bi se projekt realiziral. Če bi bilo investitor eno od mariborskih občinskih javnih podjetij, bi bila

  1. izvedba organizacijsko in pravno veliko bolj enostavna in
  2. občine in javna podjetja lahko pridobijo veliko večje spodbude iz okoljskih virov kot posamezniki.

Vse, ki bi si želeli postati lastniki domovanja v The ring of life – Prstan življenja, vabimo, da se nam pridružite tudi v prizadevanjih, da bi bilo Mesto Maribor organizator – investitor gradnje. Cena z vključenim ddv:

Cena: 169.000,00 €

za:

108,5 m2 neto stanovanjske površine

+ 512 m2 skupnostnih prostorov

+ 500 m2 vrtnih površin

+ delež servisnih površin

Model plačila 3 / 3

  1. del: plačilo 1/3 celotne kupnine ob podpisu pogodbe / za nakup zemljišča in pripravo vse potrebne dokumentacije za začetek gradnje ( predvdioma maj – junij 2020 )
  2. del: plačilo 2/3 celotne kupnine po ob pričetku gradnje ( predvidoma november 2020 )
  3. po končani gradnji in prilivu subvencije EKO SKLADA se solastnikom vrne njihov delež.

Končna cena posamezne enote in podrobnosti financiranja se bodo lahko dorekle, ko bo znano, ali bo gradnja potekala po varianti 1 ali 2.