Prstan 21 hiš s skupnim atrijem

Dalmatinova ulica 13, Maribor Pobrežje

Projekt Prstan življenja je model skupnostnega bivanja, ki izhaja iz treh konceptov:

I. Ljudje smo socialna bitja

Ljudje smo socialna bitja. Dom – domače okolje za ljudi vseh starosti osnovni in najpomembnejši pogoj za dobro življenje. Doma mora biti človek na varnem, imeti mora dovolj prostora, v katerem je lahko sam in imeti mora prostore, v katerih se lahko druži z drugimi, če si tega želi.

II. Radi bi živeli zdravo

Dom mora biti absolutno zdrav in prijazen do ljudi in narave. Znano je, da je najbolj zdravo bivati v prostorih, ki so narejeni iz naravnih materialov.

III. Dom naj bo praktičen, funkcionalen in cenovno dostopen

Ljudje se morajo v svojem stanovanju počutiti fizično in psihično dobro v vseh fazah življenja. Za to ni dovolj le dober načrt razporeditve prostorov, lepo in funkcionalno pohištvo ter vgradnja opreme za neomejeno gibanje in siceršnje bivanjsko udobje. Starejši kot so ljudje, bolj so vezani na prostor, v katerem živijo. Na koncu so lahko le še doma. Kadar človek ne more več zapuščati stanovanja, se lahko poda v naravo le s pogledom skozi okno ali balkon. Po drugi strani pa bi rad tudi že najmanjši otroček odkrival, kaj je tam zunaj. Če gre lahko skozi vrata v na pol javno cono zaščitenega skupnega prostora, se lahko na odkrivanje poda, pri tem pa se lahko vrne na varno, kakor hitro začuti nevarnost.

S temi tremi koncepti v mislih smo pripravili projekt skupnostnega bivanja, ki smo ga poimenovali Prstan življenja oz. The ring of life. Vseljiv bi lahko bil ob koncu leta 2021.

Premišljeno načrtovanje

Z najvišjimi priznanji za kvaliteto gradnje in bivanja nagrajeni arhitekturni model (Arhitekt Fritz Matzinger, »Hiše za ljudi«)

Prvi tovrsten koncept gradnje v Sloveniji, prijetna odprta lokacija, lahka dostopnost do centra mesta in avtoceste.  

Naložba, ki s časom pridobi na vrednosti.

Co-housing model bivanja, ki ga imajo ljudje radi v vseh življenjskih obdobjih. Bodoči lastniki si boste na ekskurziji ogledali 3 lokacije v Avstriji in izmenjali vprašanja in izkušnje s stanovalci v skupnostih.

Individualna hiša + skupnost za družabno življenje v vseh življenjskih obdobjih: družine z otroki, starši in pari brez otrok, ljudje, ki ostanejo sami ali pa bi radi živeli sami, a ne osamljeni. 

Načrtovanje velikosti in razporeditve prostorov hiše po individualnih potrebah skupaj z arhitektom.

Team

Arch.Fritz Matzinger Iniciator in arhtekt 36 delujočih skupnosti – v prvi tudi sam še danes živi / arhitektura stavbe / arhitektura posamezne hiše / moderator sestave skupnosti / glavni vodja projekta 

Jure Legvart univ. dipl. ekon. Ideja / organizacijsko vodenje projekta / koordinacija / humanizem / odnos do okolja / komuniciranje / skupnostni dokumenti 

Matej Kline mag. agron. So-vodenje projekta / ekologija gradnje / ekologija bivanja / subvencije 

Drago Cerjan u.di.a Vodja projektnega načrtovanja / vodja gradnje in internega nadzora   

Peter Golob Peter Golob, tesarski mojster in certificiran projektant za pasivne hiše

Blaž Kosi Blaž Kosi, dipl. inž. grad., odgovorna oseba nadzornika gradnje

Volkmar Poetsch Brand marketing / oblikovanje branda in celostne podobe 

Prstan

na roki: zveza, zaveza, spomin, spoštovanje, vrednost, bogastvo …

oblika: krog / zavetje, varnost, pripadnost, družina, posameznik, skupno, skupnost, …  

arhitektura: hiše v nizu, geometrija, gospodarnost, stroški gradnje, stroški vzdrževanja, stroški bivanja, ohranjanje vrednosti

urbanizem: odnos do rabe prostora, skupnost, vas, trg, 

odnos do narave: ohranjanje, varovanje, revitaliziranje, zeleno, ogljični odtis 

identiteta: prstan življenja – the ring of life

Zdravo življenje, trajnostno bivanje

Stavba bo zgrajena v celoti z naravnih materialov z najnižjim možnim sivim in črnim ogljičnim odtisom. Stavba bo nad betonskimi temelji in kletjo lesena, v kombinaciji z ekološko izolacijo in ometi iz gline. V takih pogojih potrebuje človek 8600 udarcev srca na dan manj.

Energetsko bo pozitivna, saj bo na strehi postavljena sončna elektrarna. Vse inštalacije bodo izvedene maksimalno trajnostno in energetsko učinkovito.

 • sonaraven in ekološki management energije za ogrevanje in hlajenje prostorov, vode in odpadnih voda 
 • zelena streha
 • lesena fasada
 • sončna elektrarna
 • naravni bazen in solarij
 • savna
 • pasivno ogrevanje in hlajenje stavbe
 • zbiranje deževnice
 • individualen in skupni vrt brez prekopavanja, z navodili za delo in pridelavo hrane
 • sadovnjak po načelih gozdnega ekosistema
 • individualna shramba za živila in pijače
 • skupna delavnica za manjša popravila   
 • kletna garaža in nadstrešnica za obiskovalce s priključki za električno polnjenje
 • lastno podjetje za prodajo el. energije in vzdrževanje objekta 

najvišji motiv: človečnost – humanizem